034-440957-8
: mjsales_th@hotmail.com
" alt="" />
ตีนตุ๊กแก
รายละเอียดสินค้า
ตีนตุ๊กแก ขนาด 25 มิล. (ตัวเมีย) ความยาว 21 เมตร/ม้วน BK-2.5W-2 สีขาว BK-2.5B-2 สีดำ ตีนตุ๊กแก ขนาด 25 มิล. (ตัวผู้) ความยาว 21 เมตร/ม้วน BK-2.5W-1 สีขาว BK-2.5B-1 สีดำ ตีนตุ๊กแก ขนาด 50 มิล. (ตัวเมีย) ความยาว 15 เมตร/ม้วน BK-5W-2 สีขาว BK-5B-2 สีดำ ตีนตุ๊กแก ขนาด 50 มิล. (ตัวผู้) ความยาว 15 เมตร/ม้วน BK-5W-1 สีขาว BK-5B-1 สีดำ